V posledních letech prochází mnohé ze zahrádek výraznými změnami. Jejich podoba se s měnícím životním stylem přetváří z ryze užitkové podoby do podoby okrasné.  Jehličnany jsou velice estetické a mají mnoho možnosti využití. Konifery poslouží jako zelená a přitom dokonalá bariéra, zrovna tak jako zajímavé solitéry, ať už přírodní či tvarované. Smrky, thuje, cypřiše, tisy, jedlovce, borovice atd. včetně různých ozdobných kultivarů jehličnanů vytvářejí dobré pozadí pro barevné květinové záhony. Jehličnany vyjma modřínu jsou stále zelené, a proto ze své krásy nic neztrácejí ani v zimním období.  A právě srpen je tím nejvhodnějším měsícem pro výsadbu, kdy můžete svou zahradu o jehličnany obohatit.

Ve výsadbové jámě vyměníme zeminu za FLORIA Substrát pro okrasné rostliny, případně ještě do substrátu přimícháme FLORIA 6 měsíční hnojivo pro celou zahradu, rostlinu vysadíme a vydatně ji zalijeme. Pro snížení odparu vody z půdy se doporučuje v okolí rostliny umístit tkanou textilii a tu zasypat mulčovací kůrou.